IR

بیکرزفیلد

کانون توجه کانون: Bakersfield، CA

کانون توجه کانون: Bakersfield، CA

باکرزفیلد که در قطب کشاورزی نفت خیز کرن کانتی ، کالیفرنیا واقع شده است ، دروازه ورودی به رشته کوه سیرا نوادا است. بیکرزفیلد محل شهرستان کرن است ، که the بیشتر بخوانید

در حال حرکت؟ ارزش خانه خود را بدانید ...