IR

بلکورت

کاوش در انجمن بلکورت

کاوش در انجمن بلکورت

جامعه بلکورت با افتخار داشتن "حس مکان" متمایز ، یک محیط زندگی قابل پیاده روی و دوچرخه سواری را ارائه می دهد که در آن ساکنان می توانند به راحتی به محل کار ، مدرسه یا مراکز خرده فروشی منطقه بروند. بیشتر بخوانید

در حال حرکت؟ ارزش خانه خود را بدانید ...