IR

تاج

کانون توجه کانون: کرونا ، کالیفرنیا

کانون توجه کانون: کرونا ، کالیفرنیا

کرونا ، کالیفرنیا که به عنوان یکی از مسکونی ترین شهرهای امپراطوری داخلی شناخته می شود ، نام خود را از واژه اسپانیایی "تاج" گرفته است. با متوسط رشد سالانه جمعیت فقط بیشتر بخوانید

در حال حرکت؟ ارزش خانه خود را بدانید ...