IR

Dallas - Ft Worth

محله کانون توجه: Dallas-Ft. ارزش ، TX

محله کانون توجه: Dallas-Ft. ارزش ، TX

همچنین به عنوان DFW یا "Metroplex" Dallas-Ft شناخته می شود. وورث یک منطقه شهری است که شامل 11 شهرستان در شمال تگزاس است. با ترکیبی از جوامع آرام حومه شهر و فرهنگ مرسوم ، مد روز بزرگ ،… بیشتر بخوانید

در حال حرکت؟ ارزش خانه خود را بدانید ...